Video: Khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân

08:54, 23/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Cùng với các chính sách, chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, TP.Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nghèo, nhằm khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo.

 

Thực hiện: ÁI KIỀU – BÌNH NGUYÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 08:54, 23/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.