Video: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức

14:33, 30/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Đội ngũ trí thức có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần phát triển đất nước. Trước bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động của mạng xã hội và tác động của những mặt trái nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, việc tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để đội ngũ trí thức của nắm bắt thấu đáo và nghiên cứu là rất cần thiết.

 
Thực hiện: ÁI KIỀU - MAI LỰC

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 14:33, 30/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.