Video: Mộ Đức đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

09:17, 30/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Mộ Đức đã và đang chú trọng phát triển công nghiệp có tiềm năng, lợi thế về nguyên liệu; tích cực hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp…
 

 

Xuất bản lúc: 09:17, 30/11/2023