Video: Nhiều chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp

08:31, 28/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp giúp tăng khai thác các nguồn thu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành thuế tỉnh còn tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giúp giảm áp lực về tài chính, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.


 

Xuất bản lúc: 08:31, 28/11/2023