Video: Hiệu quả từ nuôi bò ứng dụng khoa học và công nghệ 

17:34, 26/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Huyện Sơn Tịnh đã triển khai có hiệu quả mô hình nuôi bò hướng thịt trên nền bò cái lai Zêbu. Mô hình đã giúp người dân biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò, góp phần giảm nghèo bền vững.

                                                                                                                Thực hiện: T.HẬU - H.THUẬN
 

Xuất bản lúc: 17:34, 26/11/2023