Vùng Cảnh sát biển 2 thành lập một số đơn vị mới

18:54, 08/09/2023
.

(Baoquangngai.vn) - Ngày 8/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về việc thành lập mới, tổ chức lại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2. 

Theo Quyết định số 7631/QĐ-BTL ngày 27/7/2023 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nhập Phòng Trinh sát và Phòng phòng chống ma túy thành Phòng phòng chống tội phạm, vi phạm; Phòng Trinh sát (thuộc Hải đoàn 21) thành Ban phòng chống tội phạm, vi phạm; thành lập Ban Quân báo - Trinh sát và Trạm Trinh sát - Kỹ thuật, thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2. 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao các quyết định thành lập các cơ quan, đơn vị mới.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao các quyết định thành lập các cơ quan, đơn vị mới.

Việc tổ chức lại các đơn vị nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn, đồng bộ về cơ cấu tổ chức, quân số theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát biển lớn mạnh theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng tầm là lực lượng nòng cốt và trực tiếp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng, Đại tá Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng CSB 2 yêu cầu các cơ quan, đơn vị mới thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức, nhận thức, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

N.TRUNG – X. THIÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 18:54, 08/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.