UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 

16:14, 08/09/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 8/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SGP). Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo huyện Bình Sơn và TX.Đức Phổ.
 
Theo Đoàn công tác, chương trình tài trợ nhỏ của UNDP (SGP) đã tài trợ cho 136 quốc gia, với hơn 27,3 nghìn dự án, tổng nguồn vốn tài trợ gần 753 triệu USD. Hiện có 1.771 dự án đang thực hiện, với nguồn vốn tài trợ 62,9 triệu USD.
 
Các dự án góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa, quản lý rừng bền vững, quản lý rác thải, rác thải nhựa.
Đại diện Đoàn công tác của UNDP/GEF SGP trao đổi tại buổi làm việc.
Đại diện Đoàn công tác của UNDP/GEF SGP trao đổi tại buổi làm việc.

Chương trình tài trợ nhỏ của SGP đã tài trợ cho các tổ chức xã hội tại 45 tỉnh, thành phố, với 183 dự án cộng đồng. Qua đó, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức cộng đồng, các tổ chức xã hội trong các vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế bền vững, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo.

 
Riêng tại Quảng Ngãi, từ năm 2001 đến nay, có 5 dự án được tài trợ, với tổng nguồn vốn hơn 138,7 nghìn USD. Cụ thể là các dự án: Xây dựng và phát triển mô hình cộng đồng nông thôn ven biển sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tại huyện Bình Sơn; Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển giống gà bản địa Hrê đảm bảo tính bền vững và kế sinh nhai cho cộng đồng người dân tộc Hrê tại huyện Ba Tơ; Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn thông qua trao quyền cho cộng đồng bảo tồn các hệ sinh thái và văn hóa tri thức bản địa trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Xây dựng dự án “Bảo tồn bãi rong mơ khu vực các xã ven biển huyện Bình Sơn gắn với sinh kế bền vững của cộng đồng”; Xây dựng dự án “Tăng cường năng lực cộng đồng diêm dân trong bảo tồn truyền thống, văn hóa nghề muối, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên đồng muối truyền thống Sa Huỳnh”.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cảm ơn Đoàn công tác của UNDP, GEF SGP đã quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh được hưởng lợi từ các dự án; thống nhất tiếp nhận 2 dự án, gồm: “Bảo tồn bãi rong mơ khu vực các xã ven biển huyện Bình Sơn gắn với sinh kế bền vững của cộng đồng” và “Tăng cường năng lực cộng đồng diêm dân trong bảo tồn truyền thống, văn hóa nghề muối, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên đồng muối truyền thống Sa Huỳnh”.

 
Đồng thời, yêu cầu huyện Bình Sơn, TX.Đức Phổ và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UNDP, GEF SGP để sớm hoàn thành các quy trình, thủ tục tiếp nhận và triển khai thực hiện các dự án.
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
 
 
 
 

 
Xuất bản lúc: 16:14, 08/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.