Tuyên truyền công tác dân số và phát triển trong tình hình mới cho cán bộ đoàn

14:24, 07/09/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 7/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác dân số và phát triển trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của 500 cán bộ đoàn các cấp.
 
Tại hội nghị, các cán bộ đoàn đã được phổ biến về lịch sử chính sách công tác DS-KHHGĐ; tổng quan chính sách dân số và phát triển trong tình hình mới; nội dung trọng tâm của Nghị quyết 21; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21; các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để đưa Nghị quyết 21 vào cuộc sống.
 
Các cán bộ đoàn tham gia hội nghị.
Các cán bộ đoàn tham gia hội nghị.
 
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã nhấn mạnh: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội”. 
 
Nghị quyết 21 cũng đề ra 6 mục tiêu rộng lớn, được cụ thể hóa bằng 25 chỉ tiêu cần đạt vào năm 2030. Trong đó, đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số. 
 
Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phổ biến nội dung của Nghị quyết 21 tại hội nghị.
Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phổ biến nội dung của Nghị quyết 21 tại hội nghị.
 
Đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt của thời kỳ “dân số vàng”, là yếu tố quyết định mang lại nhiều kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số. Cung cấp thông tin và tuyên truyền về dân số cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp là việc làm hết sức cần thiết.
 
Tin, ảnh: T.PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
 

 
Xuất bản lúc: 14:24, 07/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.