Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

14:06, 08/09/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 8/9, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động tỉnh, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn.

Dự đại hội, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum… cùng về dự.

Đại hội có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 100 nghìn đoàn viên, công nhân, lao động trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

HOÀN THÀNH TỐT CÁC CHỈ TIÊU ĐẠI HỘI XIII ĐỀ RA

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Nhân nhấn mạnh, 5 năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Quảng Ngãi đã đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, chủ động, nỗ lực tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra; thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Nhân cho biết, tại Đại hội, với trách nhiệm trước đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp thêm nhiều ý kiến, làm sáng tỏ hơn các vấn đề, nhất là những tồn tại, hạn chế, những thời cơ, thách thức, nhằm đạt được sự thống nhất cao về những nội dung chủ yếu trong văn kiện.   

“Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV là Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, với niềm tin tưởng, ý chí quyết tâm của cán bộ, đoàn viên và các cấp công đoàn, phấn đấu đưa phong trào CNVCLĐ tỉnh nhà phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam đã đề ra”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Nhân tin tưởng. 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Nhân phát biểu khai mạc Đại hội.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Nhân phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo đời sống, vật chất cho đoàn viên, CNVCLĐ. 

Các cấp công đoàn kết nạp mới 41,3 nghìn đoàn viên, thành lập mới 75 công đoàn cơ sở (CĐCS); bồi dưỡng, giới thiệu hơn 7.000 đoàn viên, công nhân ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp 5.509 quần chúng vào Đảng. Có hơn 218 nghìn lượt đoàn viên, CNVCLĐ được thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo Tết, với số tiền trên 148 tỷ đồng. Có 335 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới mái ấm công đoàn, với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Qũy trợ vốn công nhân, lao động nghèo của LĐLĐ tỉnh giải ngân cho gần 1.630 lượt đoàn viên vay, với tổng số tiền gần 48 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

c Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Hoài Phương khóa XVIII trình bày báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Hoài Phương trình bày báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn phát động rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội lần thứ XIV mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng các cấp công đoàn trong tỉnh vững mạnh, có năng lực thích ứng, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phấn đấu đến năm 2028 có 170 nghìn đoàn viên, mỗi năm thành lập mới 25 CĐCS trở lên. Hằng năm, có hơn 95% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; ít nhất 80% CĐCS khu vực nhà nước và 60% CĐCS ngoài khu vực nhà nước được xếp loại xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CỦA ĐOÀN VIÊN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc mà các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành quả ấy đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét và quyết định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, hiện nay, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn và truyền thống vẻ vang 94 năm xây dựng và trưởng thành.

Trong đó, các cấp công đoàn, mà trước hết là LĐLĐ tỉnh phải tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị để đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng thành lập tổ chức công đoàn và nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo tiền đề thành lập tổ chức đảng, đoàn thể khác tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị  Quỳnh Vân tặng Đại hội bức trướng với nội dung: Đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Ngãi : Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng Đại hội bức trướng với nội dung "Đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Ngãi: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật. Trong giai đoạn phát triển mới, các cấp công đoàn cần làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ…

“Tiếp bước truyền thống vẻ vang 94 năm xây dựng, phát triển và được dày công vun đắp bởi lớp lớp các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của mình, trong thời gian tới, CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh ta sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị và truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xây dựng quê hương Quảng Ngãi của chúng ta ngày càng văn minh, phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đội ngũ CNVCLĐ và Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào thành tích chung của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu trong thời gian tới, các cấp công đoàn tại Quảng Ngãi tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với đặc thù của tỉnh. 

Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đặc biệt là vai trò tham mưu các chính sách cho tỉnh để bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực, giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt, xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động…

Để Nghị quyết và tinh thần Đại hội sớm lan tỏa, hiện thực hóa trong thực tiễn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XIV cần khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, không hiệu quả.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV.

Tại Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung dân dân chủ, đóng góp tích cực vào các văn kiện của Đại hội và thực hiện tốt các nội dung công tác nhân sự để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV. Ban Chấp hành đã ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Chiều nay, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc và tiến hành bế mạc.

Tin, ảnh: B.SƠN - N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 14:06, 08/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.