Sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên công đoàn, người lao động

06:44, 08/09/2023
.

Trong 2 ngày (7 - 8/9/2023), tại hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, cũng là dịp sinh hoạt chính trị rộng rãi của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Công đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (ĐV, NLĐ). Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực làm việc trong ĐV, NLĐ, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với ĐV, NLĐ.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đánh dấu một bước phát triển mới về hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, lao động trong tỉnh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận một thực tế là, nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở vẫn còn những hạn chế nhất định. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tính kỷ luật, tác phong lao động của một bộ phận ĐV, NLĐ chưa đáp ứng yêu cầu. Việc làm, thu nhập của ĐV, NLĐ tại một số doanh nghiệp thiếu tính ổn định, đời sống vật chất, tinh thần còn khó khăn. Thiết chế công đoàn chưa được đầu tư xây dựng phục vụ NLĐ.

Trong những năm tới, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với tổ chức công đoàn. Những tác động của việc thực hiện các hiệp định thương mại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các tiêu chuẩn quốc tế về lao động sẽ ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh là cần tiếp tục quan tâm, tạo bước phát triển mới cho hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, lao động  trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ. Phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị và công đoàn các cấp cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho ĐV, NLĐ. Tích cực phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, tác phong lao động công nghiệp cho NLĐ. Tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong ĐV, NLĐ.

PHẠM DANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 06:44, 08/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.