Cho ý kiến 9 nội dung trình HĐND tỉnh

10:43, 08/01/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 8/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về 9 nội dung trình HĐND tỉnh. Dự họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức và lãnh đạo các sở, ngành.
 
Qua nội dung dự thảo tờ trình của các sở, ngành và ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh, cuộc họp thống nhất trình HĐND tỉnh các nội dung: Giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024, với 10 biên chế giáo viên bậc tiểu học, 62 biên chế giáo viên bậc mầm non. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, với tổng các khoản thu ngân sách nhà nước hơn 40,8 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương hơn 31,6 nghìn tỷ đồng.
 
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét về việc phân bổ hơn 389,5 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Phân bổ hơn 68,5 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Phân bổ hơn 235 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.
 
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện tham gia thảo luận tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện tham gia thảo luận tại cuộc họp.
 
Cuộc họp còn thảo luận, thống nhất trình HĐND tỉnh các nội dung về việc phân khai kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu; chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn trả nợ để đầu tư dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu; danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh; danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp, hoàn thiện các nội dung dự thảo tờ trình, nghị quyết để trình HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 10:43, 08/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.