HĐND tỉnh thông qua nhiều chính sách, quy định mới

18:37, 07/12/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII, chiều 7/12, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các nội dung UBND trình tại kỳ họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG VÀ TIỀN KHỞI NGHĨA

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (gọi là cán bộ lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (gọi là cán bộ tiền khởi nghĩa) thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn tỉnh có hơn 1.500 người được công nhận là cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện nay còn sống 24 người (3 cán bộ lão thành cách mạng và 21 cán bộ tiền khởi nghĩa), đây là lớp người làm nhiệm vụ cách mạng khi Đảng ta chưa có chính quyền, đã có nhiều cống hiến cho cách mạng, xã hội; nay tuổi đã quá cao, sức khỏe yếu, vì vậy rất cần có chính sách phù hợp để chăm sóc sức khỏe. 

Để thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, việc ban hành nghị quyết này là cần thiết; góp phần động viên tinh thần, vật chất, cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HD9ND tỉnh Nguyễn Tấn Đức điều hành phiên họp chiều 7/12.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức điều hành phiên họp chiều 7/12.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bao gồm chi phí khám, tư vấn sức khỏe tại nhà, cấp thuốc định kỳ, nghỉ dưỡng tại nhà và thăm ốm đau.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe tại nhà và cấp thuốc định kỳ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa không quá 5 triệu đồng/lần, với tần suất 3 lần/người/năm.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Thị Ánh Lan trinh bày Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Thị Ánh Lan trình bày Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chính sách hỗ trợ nghỉ dưỡng tại nhà đối với cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa (đối với trường hợp không thể đi nghỉ dưỡng tập trung) mỗi năm 1 lần. Trong đó, đối với cán bộ lão thành cách mạng mức hỗ trợ 12 triệu đồng/người; cán bộ tiền khởi nghĩa mức hỗ trợ 8 triệu đồng/người.

Chính sách hỗ trợ thăm ốm đau khi cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa điều trị nội trú tại bệnh viện không quá 2 lần/người/năm. Trong đó, đối với cán bộ lão thành cách mạng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/lần; cán bộ tiền khởi nghĩa mức hỗ trợ 4 triệu đồng/lần. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh.

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

Việc quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (TDP), người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, TDP và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, nghị quyết quy định 14 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp tùy theo trình độ chuyên môn. Trong đó, trình độ đại học trở lên hưởng mức phụ cấp 2,34 lần mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ cao đẳng hưởng hưởng mức phụ cấp 2,1 lần mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ trung cấp hưởng mức phụ cấp 1,86 lần mức lương cơ sở/người/tháng và trình độ sơ cấp hoặc không có trình độ chuyên môn hưởng mức phụ cấp 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; TDP có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, TDP thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc đơn vị hành chính huyện đảo; thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành TDP do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn từ 2 - 2,15 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Đối người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP còn lại được hưởng mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn từ 1,5 - 1,8 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

Trong khi đó, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, TDP được hỗ trợ 600 nghìn đồng/người/tháng từ nguồn ngân sách tỉnh (tăng 300 nghìn đồng so với Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh). 

Nghị quyết cũng quy định việc kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, TDP và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, TDP và mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp hoặc mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm.

Quyền Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Đức Trung giải trình một số nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.
Quyền Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Đức Trung giải trình một số nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Cũng tại phiên họp chiều nay, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Bổ sung dự toán thu, chi năm 2023 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024, HĐND tỉnh khóa XIII….

Sáng mai (8/12), Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhiều nội dung được cử tri quan tâm. Trong đó, tập trung nhóm vấn đề về các dự án chậm tiến độ; nhóm vấn đề về quản lý tài nguyên khoáng sản và nhóm vấn đề về quản lý kiến trúc đô thị, trật tự vỉa hè, trật tự giao thông và môi trường đô thị.

N.ĐỨC – X.HIẾU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 18:37, 07/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.