Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII:

Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

14:09, 07/12/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7/12, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ hai để xem xét, thông qua các nội dung do UBND tỉnh trình.

Dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII. 

Các đồng chí chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 25 nghìn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 18 nghìn tỷ đồng. 

Kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong đó, thống nhất kế hoạch đầu tư từ ngân sách địa phương năm 2024 hơn 4.941 tỷ đồng, bao gồm vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh hơn 2.202 tỷ đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết 112 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 2.496 tỷ đồng và nguồn bội chi ngân sách địa phương hơn 130 tỷ đồng.

Qua đó, phân bổ vốn ngân sách địa phương để quyết toán các dự án hoàn thành, đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và một số chương trình khác; bố trí vốn chuyển tiếp các dự án đang đầu tư sang năm 2024 các dự án khởi công mới trong năm 2024…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc điều hành phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc điều hành phiên họp.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Trọng đọc các dự thảo nghị quyết đầu tư công.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Trọng đọc các dự thảo nghị quyết về đầu tư công.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi với tổng kế hoạch vốn hơn 150 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 135,5 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh hơn 14,5 tỷ đồng; thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 hơn 328,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 298 tỷ đồng và ngân sách tỉnh đối ứng hơn 30 tỷ đồng.

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác với tổng kế hoạch vốn hơn 410 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 100 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 310 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao đổi tại phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao đổi tại phiên họp.

Việc HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết về đầu tư công nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2024 và thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 là 2.100 biên chế.

Cụ thể, giao 1.128 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh; 960 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện và 12 biên chế công chức dự phòng. 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua các Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2024, với tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 21,806 nghìn người, trong đó, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 5.710 người, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện 15,964 nghìn người; số lượng người làm việc trong các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2024 là 69 người; giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Lý Sơn) trên địa bàn tỉnh năm 2024 là 3.660 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền trao đổi, làm rõ một số nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền trao đổi, làm rõ một số nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh dự họp, chủ tọa kỳ họp cũng đã điều hành thông qua các Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Trà Khúc 1; Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP.Quảng Ngãi lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc. Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước; thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

N.ĐỨC - X.HIẾU    

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 14:09, 07/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.