UBND tỉnh cho ý kiến phân bổ nguồn tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi năm 2022

15:20, 18/09/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 18/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp cho ý kiến điều chỉnh phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1) và nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2).

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, Sở Tài chính xác định nguồn tăng thu năm 2022 (đợt 1) là 22 tỷ đồng, trước đó đã bố trí cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để thực hiện 3 dự án. Đó là Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (10 tỷ đồng); Dự án Kè, cải tạo hạ tầng kết hợp khai thác quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh An (4 tỷ đồng) và Dự án Cải tạo hạ tầng kết hợp khai thác quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh Long (8 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do chưa phát sinh nhu cầu vốn nên Sở Tài chính đề xuất phương án giảm vốn của 2 trong 3 dự án, chuyển hết số vốn 22 tỷ đồng cho Dự án Cải tạo hạ tầng kết hợp khai thác quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh Long. Đề xuất này của Sở Tài chính được các thành viên dự họp thống nhất 100%. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp.

Đối với nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2), sau khi trích lập các quỹ tài chính theo quy định và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan, Sở Tài chính xác định hiện còn lại khoảng 147 tỷ đồng.

Sở Tài chính tham mưu bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương hơn 51 tỷ đồng; hoàn trả ngân sách trung ương hơn 31 tỷ đồng; chi trả nợ dự án quyết toán hoàn thành gần 5,5 tỷ đồng; bổ sung quỹ dự trữ tài chính hơn 1,7 tỷ đồng; bố trí bù hụt thu tiền sử dụng đất hơn 51 tỷ đồng.

Sau khi thảo luận, các thành viên dự họp đã thống nhất với phương án phân bổ mà Sở Tài chính tham mưu.


Tin, ảnh: THANH NHỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:20, 18/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.