Video: Đổi mới tuyên truyền ngăn ngừa lây nhiễm HIV

22:20, 30/11/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 có chủ đề "Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030". Để đạt được mục tiêu này, ngành y tế và các địa phương ở Quảng Ngãi đang tích cực đổi mới các giải pháp tuyên truyền để tăng cường hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS.
 

 

Thực hiện: T.PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
 
Xuất bản lúc: 22:20, 30/11/2023