Video: Trà Bồng phát triển rừng theo hướng bền vững

08:34, 23/08/2023
.

(Baoquangngai.vn)-  Kinh tế lâm nghiệp là một trong những hướng đi mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở huyện miền núi Trà Bồng. Địa phương đang tập trung phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng trồng cây gỗ lớn, trồng rừng đáp ứng tiêu chuẩn FSC, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ trồng, chế biến và tiêu thụ lâm sản. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

                                                                                                                          Thực hiện: N.PHƯƠNG - V.CƯỜNG - G.N
 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:34, 23/08/2023