Video: Gương sáng Cựu chiến binh có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

09:11, 21/08/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thời gian qua, những cựu chiến binh là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghĩa Hành đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.  

Xuất bản lúc: 09:11, 21/08/2023