Video: Phụ nữ miền núi giỏi làm kinh tế

06:57, 18/08/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Phát huy phẩm chất đảm đang, đức tính cần cù, chăm chỉ, nhiều người phụ nữ ở vùng đất quế Trà Bồng đã nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế gia đình; tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xuất bản lúc: 06:57, 18/08/2023