Video: Những ngôi nhà phòng, tránh thiên tai cho hộ nghèo

09:02, 24/08/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Trên địa bàn tỉnh, có 2.735 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà an toàn phòng, tránh thiên tai, trong đó có 683 hộ được hỗ trợ từ Quỹ Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam (GCF). Những ngôi nhà này không chỉ giúp các hộ nghèo kiên cố hóa nhà ở, mà còn đảm bảo an toàn, giảm nhẹ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. 

 

Thực hiện: K.NHIÊN
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 09:02, 24/08/2023