Video: Lý Sơn nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

21:41, 14/05/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát thực tế ”, những ngày này, trên các thao trường, bãi tập, các chiến sĩ dân quân huyện Lý Sơn đang bước vào mùa huấn luyện. Đặc biệt, Ban CHQS huyện Lý Sơn đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở.