Video: Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác ở Lý Sơn

10:35, 14/05/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Bằng nhiều cách làm thiết thực, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Lý Sơn đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cá nhân tiêu biểu noi theo gương Bác.