[Infographic]. Tiểu sử Tân Chủ tịch nước Tô Lâm

14:47, 22/05/2024
.

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026:

 

   

Theo Chinhphu.vn

  

  

Xuất bản lúc: 14:47, 22/05/2024