[Infographic]. Tiểu sử Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

16:38, 20/05/2024
.

Tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn. Kết quả 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (475/475 đại biểu) tán thành Nghị quyết.

Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Trần Thanh Mẫn:

 

Theo Chinhphu.vn

  

Xuất bản lúc: 16:38, 20/05/2024