[Infographic]. Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa

09:28, 17/05/2024
.

Ngày 16/5, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, trong đó có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa:

 

Theo chinhphu.vn

  

  
 

Xuất bản lúc: 09:28, 17/05/2024