[Infographic]. Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

15:02, 22/05/2024
.

Sau khi bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII hiện có 16 Ủy viên Bộ Chính trị.

 

   

Theo VTV.vn

  

 

 

 

Xuất bản lúc: 15:02, 22/05/2024