Chuyển đổi số trong công tác Đảng 

14:04, 26/07/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tháng 5/2023, Tỉnh ủy đã triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tại 2 đơn vị được chọn thực hiện thí điểm là Đảng bộ TP.Quảng Ngãi và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Theo kế hoạch, từ tháng 8 tới, phần mềm này sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi ở các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh.

Việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phục vụ công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ. 

Tích cực triển khai

Ngay sau khi tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử do Ban Chỉ đạo triển khai sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh tổ chức, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2023, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai hướng dẫn và cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử cho 26 đảng viên. Phó Bí thư Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đặng Quang Lâm cho biết, chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên có nghiệp vụ tin học tìm hiểu phần mềm, tập trung nghiên cứu trước khi triển khai trong chi bộ. Bước đầu giúp đảng viên biết được kết cấu, cách đăng nhập để thực hiện quy trình cập nhật xử lý dữ liệu. Việc sử dụng phần mềm này rất thuận lợi, vì trước đây, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai phần mềm quản lý cán bộ, viên chức trong toàn ngành. Cả 2 phần mềm khá tương đồng về số liệu, hình thức, công nghệ nên đơn vị không gặp trở ngại khi triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, vào tháng 5/2023.
Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, vào tháng 5/2023.

Với 22 đảng viên và đều là đảng viên trẻ, nên việc tổ chức cài đặt phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử ở Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn tương đối thuận lợi. Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn Lê Văn Vin cho biết, đến nay, 100% đảng viên chi bộ đã cài phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và đăng ký thông tin, nội dung trong sổ tay. Thời gian tới, chi bộ sẽ tiếp tục triển khai các nội dung hướng dẫn và sinh hoạt chi bộ bằng Sổ tay đảng viên điện tử, qua đó kịp thời chuyển tải thông tin đến từng đảng viên trên môi trường mạng.

Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành việc tập huấn nội dung quản lý phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho 422 chi, đảng bộ cơ sở và chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh Dũng cho biết, Đảng ủy Khối đã hoàn thành việc tập huấn cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối, tập huấn nội dung quản lý và sử dụng phần mềm quản lý đảng viên trong các chi, đảng bộ.

 Dù trong giai đoạn thí điểm nhưng đây là một trong những phần mềm rất có lợi trong công tác quản lý đảng viên. Phần mềm này có 2 nội dung chính, thứ nhất là quản lý tổ chức cơ sở đảng đối với các đảng bộ từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và tương đương; thứ 2 là quản lý đảng viên. Trong quản lý tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thì có nội dung sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, các sinh hoạt chuyên đề. Thông qua phần mềm quản lý, các chi, đảng bộ cơ sở có thông tin phục vụ sinh hoạt định kỳ. Qua đó, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, nắm bắt kịp thời.

Giống như một thư viện thu nhỏ, Sổ tay đảng viên điện tử sẽ hỗ trợ đảng viên tìm kiếm, xem và tải về các tài liệu, văn bản liên quan đến Đảng, các tài liệu nội bộ. Điều này tạo thuận lợi cho đảng viên khi muốn xem lại các nội dung, giúp tiết kiệm thời gian truy cập thông tin. Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được xem là bước đột phá, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, cũng như hỗ trợ tích cực cho đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh và địa phương. Điều đặc biệt là, phần mềm được sử dụng rất dễ dàng, đảng viên có thể tự cài đặt, sử dụng trên thiết bị di động thông minh cá nhân. Đảng viên Võ Thị Thu Ngoan - Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn cho biết, tôi đã cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Việc cài đặt ứng dụng nhanh chóng, dễ dàng, giao diện thao tác rất nhanh, tiện lợi. Trên ứng dụng có thể xem một số thông tin hữu ích như tình hình của tỉnh, trong nước và thế giới; các văn bản mới của Đảng...

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là việc “số hóa” hoạt động công tác Đảng, giúp đảng viên tích cực hoạt động trên môi trường số, nhanh chóng tiếp cận với thông tin thời sự, hoạt động của Đảng bộ tỉnh, các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trở thành những hạt nhân hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội số mà tỉnh đang thúc đẩy thực hiện. Việc này thể hiện quyết tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn đảng viên cài đặt phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. 
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn đảng viên cài đặt phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. 

Bên cạnh đó, Sổ tay đảng viên điện tử còn góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao nhận thức cho đảng viên; hỗ trợ xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là việc mới và khó, nhất là việc thay đổi thói quen công tác, sinh hoạt Đảng lâu nay của hệ thống tổ chức đảng và của từng đảng viên. Nhưng đây được xem là bước đột phá trong chuyển đổi số hoạt động của Đảng và góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Để Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai hoạt động có hiệu quả, từ thực tiễn của các đảng bộ đã triển khai trước, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong triển khai, sử dụng phần mềm; quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Sổ tay đảng viên điện tử để thay đổi tư duy, nhận thức và thống nhất cao trong hành động; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

 


TIN, BÀI LIÊN QUAN:

   
 

Xuất bản lúc: 14:04, 26/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.