Tạo động lực từ thi đua, khen thưởng

16:11, 21/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2023, công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) đã phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó cổ vũ tinh thần cán bộ, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc.
Các cá nhân được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc.

UBND tỉnh xác định công tác TĐKT là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ, đặc biệt là thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và Tỉnh ủy. Từ đó, UBND tỉnh chỉ đạo Ban TĐKT tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác TĐKT. Cụ thể, tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT trong tình hình mới. 

Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, phát động các phong trào thi đua chuyên đề để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia và hạ tầng trong KCN của tỉnh, đặc biệt là giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb đã tiết kiệm hơn 100 tỷ đồng từ các phần việc: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, trồng rừng thay thế và một số chi phí khác. Sở Xây dựng đã ứng dụng công nghệ thông tin để thẩm định dự án đầu tư theo quy trình thẩm định số; ứng dụng công nghệ WebGis quản lý dữ liệu số, phục vụ việc chuyển đổi số ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nhờ đó, tiết kiệm được thời gian, chi phí, tăng hiệu quả xử lý công việc trong công tác thẩm định các dự án trọng điểm còn 5 - 7 ngày, như các dự án: Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc (cầu Trà Khúc 1 - bến Tam Thương); đầu tư điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức và TX.Đức Phổ; đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho 4 trung tâm Y tế tuyến huyện. Điều này tạo tiền đề thuận lợi thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 59 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 268 tập thể; tặng Bằng khen cho 777 tập thể và 1.341 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 98 cá nhân. Tỷ lệ khen thưởng cho cá nhân là lãnh đạo, quản lý chiếm 40%, tăng 5% so với năm 2022; cá nhân không là lãnh đạo, quản lý chiếm 60%, giảm 5% so với năm 2022.

 

Một trong những phong trào thi đua tạo chuyển biến mạnh mẽ và ghi dấu ấn quan trọng là phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025”.

Qua thực hiện, ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ được nâng lên. Cải cách thủ tục và kiểm soát thủ tục hành chính chuyển theo hướng công khai, minh bạch, hợp lý; cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, nhất là giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng...

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đúng hẹn. Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng và rất hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 99,95%. Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính đã góp phần cải thiện thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh.

 Bài, ảnh: THANH THUẬN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 16:11, 21/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.