Biến thách thức thành cơ hội

21:32, 20/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đến nay, nhiều chỉ tiêu của Quảng Ngãi đã tiệm cận với tiêu chí của tỉnh khá Vùng miền Trung theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Tuy nhiên, 2 năm cuối của nhiệm kỳ được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền cần có quyết tâm cao, đề ra những biện pháp sáng tạo, đột phá.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với phóng viên nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với phóng viên nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.

Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu
Sơ kết nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Quảng Ngãi đã đạt 12/25 chỉ tiêu. Đặc biệt, chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, quy mô nền kinh tế Quảng Ngãi đã tiệm cận với tỉnh khá của Vùng miền Trung. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ còn không ít khó khăn, bởi Quảng Ngãi phát triển thì các địa phương khác cũng phát triển. Để đạt mục tiêu đề ra thì phải nỗ lực hơn nữa và không được dừng lại, vì dừng lại là chúng ta chậm chân hơn các tỉnh khác. Quan trọng hơn là phải nhận diện được những thách thức đang đặt ra để có giải pháp phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, trước hết, tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các dự án đầu tư, trong vấn đề khai thác nguồn lực từ đất đai để tạo điều kiện cho sự phát triển và có nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh. Bản chất của tăng trưởng là đầu tư và khơi thông nguồn lực. Thứ hai là, nhận diện được điểm mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Điểm mạnh của tỉnh là đã xong Quy hoạch tỉnh, có KKT Dung Quất - một trong những KKT thành công của cả nước và bắt đầu thu hút các nhà đầu tư mới. Thứ ba là, phải tạo được sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Điều này bắt buộc phải thay đổi cả cách thức vận hành, từ ban hành chủ trương đến tổ chức thực hiện phải đồng bộ và nhất là phải nhận thức điểm nghẽn để khơi thông tất cả điểm nghẽn nếu có trong quá trình thực hiện.

Để tiệm cận và giải quyết vấn đề chỉ tiêu của tỉnh khá Vùng miền Trung thì bắt buộc các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh phải đạt. Vì vậy, cùng với nguồn lực đầu tư của trung ương thì tỉnh cần phải phát huy nguồn lực nội tại, cũng như nhận diện được điểm nghẽn và chỉ đạo thực hiện đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ý thức trách nhiệm cao nhất. Trong lĩnh vực công nghiệp, cần thay đổi chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý để tăng tỷ trọng công nghiệp trong GRDP. Điều này cũng có nghĩa tăng thu hút đầu tư, gắn phát triển công nghiệp với công nghiệp khoa học công nghệ, công nghiệp chất lượng cao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, điểm hạn chế lâu nay vẫn là sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, không gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, thì bây giờ phải có đầu ra cho sản phẩm, đầu ra cho những sản phẩm là thương hiệu OCOP... để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Dù là địa phương có lợi thế về phát triển kinh tế biển, nhưng chế biến, nuôi trồng chưa phát triển, do đó cần quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là nuôi thủy sản ngoài khơi để phát huy lợi thế, tăng giá trị.

Lâu nay, giảm nghèo là điểm khó của tỉnh, bởi vì để tiệm cận  tỉnh phát triển khá có nghĩa là tỷ lệ hộ nghèo phải giảm, nhưng năm 2023 Quảng Ngãi chỉ giảm 1,67% và tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 6,13%. Biện pháp để giảm nghèo là phải tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi chính sách; ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác giảm nghèo; tác động của Nhà nước bằng những chính sách cụ thể, thay vì cho không thì giờ chuyển sang hỗ trợ có điều kiện để người dân tự tổ chức sản xuất, tự nỗ lực vươn lên trong giảm nghèo.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc
Quảng Ngãi đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, nhưng để đạt được mục tiêu trên thì Quảng Ngãi cần đổi mới hơn, đột phá hơn và có bước phát triển hơn, đặc biệt là biết tận dụng những cơ hội đang có. Quảng Ngãi có nền tảng thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội mà mũi nhọn là phát triển công nghiệp. Vì vậy, chỉ với quy hoạch KKT Dung Quất và Quy hoạch tỉnh sẽ mở ra một cơ hội mới trên nền tảng có sẵn, là cơ hội cho việc triển khai thực hiện, thu hút nguồn lực đầu tư vào xã hội. Thu hút đầu tư sẽ tạo ra nguồn lực cho phát triển, cho giải quyết việc làm, đời sống của người dân, là giá trị gia tăng tạo nên nền kinh tế năng động, phát triển. Mặt khác, Quảng Ngãi là tỉnh chưa phát triển về dịch vụ và du lịch, nên khi các nhà đầu tư vào và triển khai hiệu quả thì sẽ tạo tạo động lực để tỉnh phát triển.

 

Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh “khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội”, nhưng ở đâu, nơi nào mà người đứng đầu cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt có khát vọng, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết thì nơi đó kinh tế - xã hội sẽ phát triển; các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp được kịp thời giải quyết. Ngược lại, địa phương, đơn vị nào, mà cán bộ ở trong tâm thế “thủ thế”, trông chờ, ỷ lại hoặc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám quyết, dám làm những việc thuộc thẩm quyền sẽ khiến công việc nơi đó bị đình trệ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 

“Bối cảnh, tình hình trong thời gian vừa qua đã tác động đến tâm tư, tình cảm, nhận thức, ý thức, hành vi và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng ta nói cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy không dám làm thì bây giờ yêu cầu cán bộ dám nghĩ, dám làm. Muốn vậy thì chúng ta có cơ chế để cán bộ thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình mà không sợ vi phạm pháp luật. Chúng ta yêu cầu tinh thần năng động, sáng tạo vì nhiệm vụ chung thì phải bảo vệ cán bộ trước cái đúng. Cho nên cái này là từ cả ý thức, trách nhiệm của cán bộ và từ góc độ của tổ chức phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng một đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra đối với tỉnh. Nghĩa là, trong xây dựng đội ngũ cán bộ phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ phải có ý thức với công việc. Tổ chức phải bảo vệ cán bộ nếu cán bộ làm đúng”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết.

 Bài, ảnh: THANH THUẬN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 21:32, 20/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.