Sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”

09:24, 02/02/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đây là dịp để mỗi đảng viên trong chi bộ rút ra ưu điểm, khuyết điểm và tìm giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa, xứng đáng là người đảng viên.

Nội dung trọng tâm của buổi sinh hoạt chính trị là để mỗi đảng viên tự mình rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Trong đó, nêu ra những ưu điểm, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người. Trên tinh thần đó, mỗi đảng viên trong chi bộ bày tỏ thực hiện lời thề, lời hứa của mình tốt hơn.

Đảng viên của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đảng viên của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từng đồng chí trong cấp ủy, đảng viên đã trình bày, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, gần dân, sát dân; quá trình đứng vào hàng ngũ của Đảng trong suốt quá trình công tác của bản thân, đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế của bản thân, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Từ đó, mỗi đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự lớn lao cũng như trách nhiệm của người cán bộ, công chức, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng; xây dựng Đảng, chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: THÀNH LONG

 

 

Xuất bản lúc: 09:24, 02/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.