Thông báo bán cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn do Công ty Cổ phần Lilama 45.3 sở hữu

07:08, 30/08/2022
.
 
1. Thông tin về doanh nghiệp có cổ phần: Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn 
 
- Địa chị trụ sở chính tại: Thôn 7, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng và kinh doanh các công trình điện, Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm.
 
- Vốn điều lệ: 386.000.000.000đồng
 
2. Điều kiện tham dự chào giá cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn do Công ty cổ phần Lilama 45.3 sở hữu.
 
3. Tổ chức chào bán cổ phiếu: Hội đồng chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3
 
4. Cổ phần chào bán:
 
* Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 
* Mệnh giá: 10.000đ/1 cổ phần
 
* Tổng số cổ phần chào bán: 2.111.200 cổ phần
 
* Giá khởi điểm: 13.000 đồng/ 1 cổ phần 
 
* Bước giá: 100 đồng
 
5. Công bố thông tin, đăng ký tham gia, nộp tiền đặt cọc, nộp phiếu tham dự:
 
- Công bố thông tin: từ ngày 30/08/2022 đến ngày 06/09/2022 tại webstile: www.lilama45-3.com và đăng báo theo quy định.
 
- Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 8h30 ngày 30/08/2022 đến 16h ngày   06/09/2022, tài khoản nhận tiền đặt cọc:
 
+ Công ty cổ phần Lilama 45.3
 
+ Số tài khoản:  57010 00000 4113     Tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ngãi
 
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h ngày 07/09/2022.
 
- Địa điểm: Phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần Lilama 45.3, Lô 4k đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 
6. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phiếu:
 
- Thời gian: 9h30 ngày 07/09/2022.
 
- Địa điểm tổ chức chào bán cổ phiếu: Công ty cổ phần Lilama 45.3, Hội trường tầng 3, Lô 4k đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
7. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:
 
- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2022 đến ngày 14/09/2022.
 
- Thời gian và hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền cọc: Từ ngày 08/09/2022 đến ngày 14/09/2022.
 
(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cổ phiếu và tải mẫu phiếu đăng ký tham dự tại webstile : www.lilama45-3.com hoặc liên hệ số điện thoại: 0904 389116 - Mr Thìn hoặc số 0986998 379 - Mr Nghị)

 


.