Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 bằng hình thức xét tuyển

02:02, 23/02/2022
.
Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng như sau:
 
 
I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
 
Thực hiện theo điểm 1.1, điểm 1.2 mục 1; điểm 2.2 mục 2; mục 3 và mục 4 phần II Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể như sau:
 
1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung
 
1.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
 
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:
 
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
 
- Đủ 18 tuổi trở lên.
 
- Có Phiếu dự tuyển.
 
- Có lý lịch rõ ràng.
 
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
 
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, công việc.
 
1.2. Tiêu chuẩn về trình độ
 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên, có ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 
2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể 
 
Người dự tuyển đáp ứng nội dung quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ được xem xét xét tuyển vào công chức, viên chức, cụ thể như sau:
 
2.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển); đồng thời, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
 
a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.
 
b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.
 
c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
 
2.2. Người có trình độ thạc sĩ đáp ứng độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, đạt một trong các tiêu chuẩn nêu tại điểm 2.1 nêu trên và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
 
2.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
 
3. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
 
- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển (có văn bản, tài liệu chứng minh kèm theo) thì đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ hoặc tin học dự tuyển; không phải kê khai chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học vào Phiếu dự tuyển và được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 
- Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị huyện, thị xã, thành phố, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.
 
- Đối với những trường hợp dự tuyển vào cơ quan Tỉnh đoàn, Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn, thực hiện theo quy định chung về tuyển dụng công chức, đồng thời thực hiện theo quy định của Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; có độ tuổi từ 27 tuổi trở xuống (tính tại thời điểm tuyển dụng).
 
- Việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị sẽ được tiến hành trước khi ban hành quyết định tuyển dụng. Trường hợp người dự tuyển vi phạm tiêu chuẩn chính trị sẽ không được công nhận kết quả trúng tuyển.
 
- Thí sinh có trình độ chuyên môn cao hơn nhu cầu cần tuyển, khi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn thấp hơn, nếu trúng tuyển thì xếp lương theo trình độ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 
4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
 
- Không cư trú tại Việt Nam.
 
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
 
- Đang trong thời gian thi hành kỷ luật về Đảng hoặc đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật về Đảng (nếu là đảng viên).
 
II. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển
 
1. Số lượng cần tuyển: 49 người.
 
2. Vị trí việc làm cần tuyển: 43 vị trí
 
 
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí tuyển dụng
 
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
 
Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung trong Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo) tính đến thời điểm nộp hồ sơ và chịu trách nhiệm đối với các nội dung kê khai trong phiếu. Hồ sơ gồm:
 
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập; trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt, có công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đại học đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
 
- Bản sao văn bản chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có).
 
- Bản sao quyết định kết nạp đảng viên (đối với các trường hợp đăng ký dự tuyên vào các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị huyện, thị xã, thành phố).
 
- 04 ảnh cỡ 4x6 chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (phía sau ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh), 03 bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển.
 
2. Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.
 
3. Địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển
 
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ), số 146, đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 
- Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (năm trăm nghìn đồng chẵn).
 
* Lưu ý: Thí sinh đã nộp hồ sơ và phí dự tuyển, đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển nhưng không tham gia xét tuyển sẽ không được hoàn trả hồ sơ và phí dự tuyển.
 
IV. Nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển
 
1. Nội dung xét tuyển
 
Xét tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
 
(1) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; hoặc xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định đối với người dự tuyển là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 
(2) Vòng 2: Thi phỏng vấn
 
- Đối với công chức: Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển đối với người đăng ký dự tuyển là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 
- Đối với viên chức: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 
Riêng thí sinh dự tuyển vào vị trí giảng viên Trường chính trị, Trung tâm chính trị cấp huyện, thực hiện nội dung này bằng hình thức giảng bài. Thời gian theo quy định bằng một tiết dạy trên lớp đối với giảng viên.
 
2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
 
- Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong Quý I/2022.
 
- Địa điểm xét tuyển: Tại Tỉnh ủy Quảng Ngãi, số 146 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi (Có thông báo cụ thể sau).
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để thí sinh có nhu cầu đăng ký dự xét tuyển biết. Thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số điện thoại: 0255.3713089; 0255.3829715.
 

.