Mô hình thôn, xã không sinh con thứ 3 trở lên: Cần duy trì bền vững

02:02, 19/02/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều năm qua, tỉnh ta đã triển khai thực hiện tốt mô hình thôn, xã không có người sinh con thứ 3 trở lên, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, để duy trì bền vững mô hình này cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.

TIN LIÊN QUAN

Cách làm hay ở Nghĩa Sơn

Chị Phạm Thị Bích Liên- cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã chia sẻ, trước đây người dân rất nặng chuyện sinh con trai, sinh nhiều để có người lao động nương rẫy, thì nay tình trạng này đã giảm hẳn. Thôn 1 của xã đã 20 năm nay không vi phạm sinh con thứ 3 trở lên. Nhiều gia đình nhờ sinh đẻ có kế hoạch đã phát triển được kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, học hành chu đáo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Người dân thôn1, xã Nghĩa Sơn được cán bộ dân số xã tuyên truyền chính sách DS-KHHGĐ.
Người dân thôn1, xã Nghĩa Sơn được cán bộ dân số xã tuyên truyền chính sách DS-KHHGĐ.


Như gia đình anh Phạm Văn Hà, Phạm Thị Hai ở thôn 1, xã Nghĩa Sơn, dù có hai con một bề gái, nhưng anh chị quyết định không sinh thêm nên có điều kiện lo cho hai con ăn học. Nhiều năm liền hai con của anh chị đều là học sinh khá, giỏi. Còn ở thôn 2 cũng có hơn 7 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên, góp phần giúp xã Nghĩa Sơn (Tư Nghĩa) giữ vững thành tích 7 năm liền không có người sinh con thứ 3.

 Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn Phạm Văn Sơn, cho biết: Cách đây 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo ở xã là 20%. Là địa bàn có 98% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, với hơn 1.000 nhân khẩu, có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên khá cao, làm ảnh hưởng đến công tác xóa đói giảm nghèo. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách DS-KHHGĐ theo kiểu "mưa dầm thấm lâu". Đồng thời đưa ra nhiều biện pháp để chấn chỉnh, như hộ nào sinh con thứ 3 trở lên sẽ cắt các hỗ trợ diện hộ nghèo, gia đình văn hóa, nhất là đối với cán bộ, đảng viên; đưa việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ vào chỉ tiêu thi đua giữa các thôn...

Mô hình không ngừng lan tỏa

Bằng nhiều biện pháp tích cực, công tác DS-KHHGĐ ở tỉnh ta đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các địa phương gắn công tác DS-KHHGĐ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đưa các chỉ tiêu về dân số vào các hoạt động, phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, từ các mô hình điểm là CLB không sinh con thứ 3 được thành lập, đến nay đã nhân rộng thành phong trào triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh. Đến nay có nhiều thôn, tổ không có người sinh con thứ 3 trở lên liên tục từ 4-21 năm liền. Toàn tỉnh có 97 thôn đăng ký mô hình.

Phó giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ tỉnh  Đặng Văn Ngữ, cho biết: “Để duy trì thôn, xã không sinh con thứ 3 một cách bền vững, thời gian tới, Chi cục sẽ chỉ đạo Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, nói chuyện chuyên đề tư vấn nhóm, lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo... để người dân nâng cao ý thức trong công tác dân số.

Thay đổi nội dung tuyên truyền phong phú và hấp dẫn hơn trong các buổi sinh hoạt thôn, tổ không có người sinh con thứ 3 nhằm thu hút người dân tích cực tham gia. Tham mưu chính quyền địa phương có những chính sách khuyến khích cho những hộ gia đình thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, đặc biệt là đối với những hộ sinh con một bề"...
                                

Bài, ảnh: KN
 


.