Xây dựng đội ngũ trí thức Quảng Ngãi thực sự lớn mạnh

10:03, 27/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi đang tập trung thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này đặt ra yêu cầu đội ngũ trí thức phải thực sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng.
 
Để xây dựng đội ngũ trí thức thực sự lớn mạnh đòi hỏi phải chú trọng công tác xây dựng, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học trong tất cả các lĩnh vực.
 
Đảm bảo về số lượng và chất lượng
 
Đội ngũ trí thức của tỉnh trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Tính đến cuối năm 2021, tổng số trí thức trên địa bàn tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên khoảng 48 nghìn người. Số cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên 1.500 người (trong đó có 25 tiến sĩ, 396 thạc sĩ, 858 người tốt nghiệp đại học và 223 người tốt nghiệp cao đẳng), có 12 cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.  Đây là lực lượng nòng cốt trong hoạt động giáo dục, y tế, KH&CN, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Nhiều trí thức đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp.
 
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các trí thức, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.                     Ảnh: LHH
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các trí thức, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Ảnh: LHH
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng cho biết, đội ngũ trí thức của tỉnh thường xuyên được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các đợt sinh hoạt chính trị do các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức. Hàng nghìn lượt trí thức được đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị các hệ trung cấp, cao cấp, cử nhân do tỉnh và học viện chính trị khu vực, trung ương tổ chức. Nhiều trí thức tích cực phát huy trí tuệ, sáng tạo; chủ động đề xuất, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu các đề tài khoa học hoặc tham mưu, tư vấn, phản biện các dự án, đề tài khoa học, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của tỉnh.
 
“Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã ký kết 2 bản ghi nhớ hợp tác với 2 nhóm chuyên gia, trí thức tiêu biểu là người Quảng Ngãi đang công tác tại Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động với Câu lạc bộ Nhà giáo Quảng Ngãi tại TP.Đà Nẵng. Qua đó, vận động và mong muốn các chuyên gia, trí thức tiêu biểu, đội ngũ nhà giáo đầy nhiệt huyết có nhiều ý kiến tư vấn, phản biện, nhiều sáng kiến, hoạt động góp phần thúc đẩy sự phát triển của Quảng Ngãi trong những năm tới”.
 
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh BÙI THỊ HẠNH

Theo thống kê, tổng số trí thức có trình độ cao đẳng trở lên đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là gần 31.200 người, đạt khoảng 2,56% dân số của tỉnh, vượt chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, Tỉnh ủy luôn xác định phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ trí thức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều đề án quan trọng như Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm, 10 năm, 20 năm đến; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức.
 
Từ năm 2008 - 2022, toàn tỉnh đã cử trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo bác sĩ chuyên khoa, thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra chủ trương không sử dụng ngân sách nhà nước để đào tạo chuẩn hóa bằng cấp, đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp đại học hệ tại chức, chuyên tu, từ xa, hệ vừa học vừa làm. Ngân sách dành đào tạo chuyên sâu cho những cán bộ được đào tạo chính quy, thực hiện tốt nhiệm vụ và có phẩm chất đạo đức để trở thành cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành; tuyển chọn học sinh tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi, xuất sắc và sinh viên giỏi, xuất sắc ở các trường đại học để cử đi đào tạo đại học, sau đại học trong và ngoài nước, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
 
Tập hợp đội ngũ trí thức
 
Nghị quyết số 27 (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” xác định: “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển”. Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để đội ngũ trí thức phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
 
Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thầy và trò nhà trường.       Ảnh: LHH
Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thầy và trò nhà trường. Ảnh: LHH
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bùi Thị Hạnh cho hay, những năm qua, liên hiệp hội đã đa dạng hóa phương thức tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài tỉnh. Trong đó, chú trọng tập hợp đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh thông qua nhiều hình thức; tích cực tham mưu chính sách; tham luận, đóng góp ý kiến, tư vấn phản biện tại các toạ đàm, hội thảo; phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến kiến thức KH&CN, thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; tập huấn kỹ thuật và tổ chức Cuộc thi Sáng tạo robot Quảng Ngãi.  
 
Thông qua các hoạt động, liên hiệp hội đã tập hợp trên 22 nghìn hội viên (trong đó chủ yếu là đội ngũ trí thức) tham gia xây dựng phát triển tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần xây dựng khối liên minh công - nông - trí và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Từ năm 2022, liên hiệp hội chủ trì, phối hợp thực hiện công tác xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” (tổ chức 2 năm 1 lần). Qua đó, ghi nhận, tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của các trí thức KH&CN tiêu biểu của tỉnh; động viên, khích lệ, khuyến khích đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
 
TRỊNH PHƯƠNG
 
 
 

.