Họp Hội đồng đánh giá sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

04:03, 21/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 21/3, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt Hội đồng). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp. 
 
[links()]
 
Năm 2022, Quảng Ngãi có 15 sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được đề xuất để đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng, làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. 
 
Trước đó, Sở KH&CN đã tổ chức cuộc họp với Tổ tư vấn, sàng lọc và đề xuất 10 sáng kiến đạt yêu cầu, được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn để trình Hội đồng thông qua. Có 5 sáng kiến không đạt yêu cầu, do không có tính đổi mới, sáng tạo, chỉ mới dừng lại ở giải pháp.
 
Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN cho ý kiến tại cuộc họp.
Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN cho ý kiến tại cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, Hội đồng thảo luận, cho ý kiến đánh giá về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của 10 sáng kiến. Hội đồng thống nhất thông qua 4 sáng kiến, không thống nhất đối với 2 sáng kiến. Các sáng kiến còn lại cần làm rõ thêm và sẽ cho ý kiến trong thời gian đến.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại cuộc họp.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao vai trò trách nhiệm của các thành viên trong việc xem xét, lựa chọn các sáng kiến. Trong thời gian đến, đề nghị Hội đồng cần tiếp tục đổi mới trong công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.
 
Tỉnh khuyến khích tinh thần phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, địa phương vào công việc; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí, thời gian, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Những sáng kiến có chất lượng cao, có thể xem xét làm đề tài nghiên cứu khoa học và nhân rộng trên toàn tỉnh.
 
Tin, ảnh: THIÊN HẬU
 
 
 
 
 
 

.