Nắng nóng tại khu vực vùng núi tỉnh Quảng Ngãi

08:03, 23/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Trong 24 giờ qua, khu vực vùng núi tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây, nên khu vực vùng núi của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 50 - 60%.
 
                        Mời nghe đọc bản tin:
 
Dự báo chi tiết:
 

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ cao nhất (oC)

Độ ẩm tương đối thấp nhất (%)

Thời gian nóng (giờ)

Ngày 23/3/2023

Vùng núi phía bắc tỉnh (Trà Bồng)

35.5 - 36.5oC

50 - 60%

12-14 giờ

Vùng núi phía tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà)

35.5 - 36.5oC

50 - 60%

12-14 giờ

Vùng núi phía tây nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long)

35 - 37oC

50 - 55%

12-15 giờ

Ngày 24/3/2023

Vùng núi phía bắc tỉnh (Trà Bồng)

35.5 - 36.5oC

50 - 60%

12-14 giờ

Vùng núi phía tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà)

35.5 - 36.5oC

50 - 60%

12-14 giờ

Vùng núi phía tây nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long)

35 - 37oC

50 - 55%

12-14 giờ

PV


.