Nghiệm thu đề tài ứng dụng công nghệ ổn định môi trường nước trong ao nuôi tôm

02:03, 22/03/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/3, Sở KH&CN tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý ổn định môi trường nước trong ao nuôi tôm siêu thâm canh ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi”, nhằm phản biện, đánh giá những kết quả đạt được sau thời gian nghiên cứu. 

[links()]

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý ổn định môi trường nước trong ao nuôi tôm siêu thâm canh ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi” do Công ty TNHH Khoa học nuôi trồng thủy sản và môi trường SAEN chủ trì thực hiện. Đề tài được triển khai từ 7/2017 đến tháng 12/2022. 

Thực hiện đề tài, đơn vị chủ trì đã tập trung điều tra, đánh giá hiện trạng về nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú thâm canh bằng ao nuôi lót bạt ở xã Đức Chánh (Mộ Đức); lựa chọn công nghệ và thiết kế, lắp đặt hệ thống nuôi tôm siêu thâm canh áp dụng công nghệ quản lý ổn định môi trường nước; thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú siêu thâm canh; tập huấn kỹ thuật nuôi cho người dân.

Đơn vị chủ trì báo cáo kết quả đề tài.
Đơn vị chủ trì báo cáo kết quả đề tài.

Thực hiện đề tài, đơn vị chủ trì cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình nuôi tôm, môi trường, dịch bệnh; tổ chức hội thảo kỹ thuật; tuyên truyền thông tin liên quan đến nuôi tôm. Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật theo hướng siêu thâm canh áp dụng công nghệ quản lý ổn định môi trường nước trong ao nuôi cho người dân.

Thành viên của Hội động tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đơn vị chủ trì và các thành viên thực hiện, đánh giá cao về hàm lượng khoa học - kỹ thuật của đề tài, đảm bảo các yêu cầu đề ra. 

Đại diện Hội đồng đánh giá
Thành viên Hội đồng phản biện, đánh giá kết quả đề tài. 

Đây là đề tài rất cần thiết, không chỉ phù hợp với thực tiễn nghề nuôi tôm cũng như tiềm năng và lợi thế của tỉnh, mà còn là cơ sở khoa học giúp đề Quảng Ngãi đưa ra các giải pháp kỹ thuật giúp kiểm soát mầm bệnh trong nuôi tôm; là những giải pháp kỹ thuật nuôi và quy trình tiên tiến, bền vững với môi trường; mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển nghề nuôi thủy sản an toàn và bền vững trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế rủi ro, mất cân bằng do dịch bệnh mang lại... 

Các thành viên trong Hội đồng đã chấm điểm đề tài đạt yêu cầu, đồng thời góp ý những thiếu sót, hạn chế để đơn vị chủ trì chỉnh sửa, bổ sung, chuyển giao cho Sở KH&CN theo quy định.

Tin, ảnh: T.TIÊN

 

 

 

 

 

.