Dạy và học Tiếng Anh, Tin học bậc tiểu học năm học 2022-2023

01:09, 01/09/2022
.
Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên Tiếng Anh và Tin học trở thành môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh lớp 3 thay vì là môn tự chọn như chương trình hiện hành. Với các khối lớp khác ở bậc tiểu học, đây vẫn là hai môn tự chọn.
 
Phòng Tin học ở trường tiểu học. (Ảnh: THÙY LINH)
Phòng Tin học ở trường tiểu học. (Ảnh: THÙY LINH)
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình tiểu học xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể tại cơ sở giáo dục, bảo đảm 100% học sinh được học môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 
Đối với các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên, cần xây dựng kế hoạch thực hiện môn học linh hoạt, phù hợp, sắp xếp thời khóa biểu khoa học để thực hiện phương án giáo viên dạy liên trường, dạy tại nhiều điểm trường; xây dựng phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị, đường truyền và có giáo viên trợ giảng, phụ trách lớp học tại các điểm cầu; tham mưu các cấp quản lý thực hiện phương án phối hợp với các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực cung cấp dịch vụ để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học bảo đảm thực hiện chương trình môn học.
 
Như vậy, trong năm học 2022-2023, ở bậc tiểu học, cùng với việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, khối lớp 3 sẽ học hai môn Tiếng Anh và Tin học như môn học bắt buộc.
 
Đối với khối lớp 1, 2 tiếp tục triển khai chương trình môn Tiếng Anh tự chọn bảo đảm các yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn Tin học được các nhà trường triển khai theo hướng tạo cơ hội tiếp cận cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục tin học.
 
Ở khối lớp 4 và lớp 5, tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình Thí điểm Tiếng Anh cấp tiểu học. Đối với các khối lớp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường tổ chức dạy Tiếng Anh 4 tiết/tuần, đồng thời, khuyến khích các cơ sở giáo dục thực hiện xã hội hoá theo tinh thần tự nguyện trong dạy học tiếng Anh để tăng cường thời lượng học Tiếng Anh; dạy học Tiếng Anh qua các chủ đề Toán và Khoa học; dạy một số môn học bằng Tiếng Anh; tăng cường tổ chức cho giáo viên, học sinh học Tiếng Anh qua truyền hình, các phương tiện truyền thông phù hợp khác và đẩy mạnh thực hành Tiếng Anh qua các hoạt động như đọc truyện, hoạt động trải nghiệm, các sân chơi, giao lưu.
 
Đối với môn Tin học, năm học này, học sinh lớp 4, lớp 5 tiếp tục học như môn tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp phù hợp để tăng số lượng trường, lớp, học sinh lớp 4, lớp 5 được học Tin học tự chọn. Các trường khi thực hiện cần có những giải pháp tiếp cận chương trình môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách linh hoạt, phù hợp.
 
Theo THANH HÀ/Nhandan.vn
 

.