Xử lý nghiêm việc tổ chức dạy học trước chương trình

04:07, 03/07/2016
.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định của địa phương, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp tại địa phương, hầu hết các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học và quy định hiện hành về việc dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh tựu trường sớm, tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định ngay khi năm học 2015-2016 vừa kết thúc.
 
Để chấn chỉnh hiện tượng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:
 
Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của các cơ sở giáo dục theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015.
 
Tham gia hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trong thời gian nghỉ hè đúng quy định, đảm bảo thiết thực, an toàn, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh.
 
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm và Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.
 
Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của tỉnh/thành phố trên cơ sở Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016, quy định rõ ngày học sinh tựu trường của từng cấp học đảm bảo phù hợp với lứa tuổi và thực tiễn của địa phương; hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động giáo dục như ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh học yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… cho học sinh sau ngày tựu trường của các cơ sở giáo dục.
 
Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định của địa phương, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục địa phương tổ chức thực hiện, quán triệt sâu rộng Công văn này tới tất cả các cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh học sinh.
 
Theo VnMedia

.