Đưa võ cổ truyền vào giáo dục phổ thông

02:07, 08/07/2016
.

Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với những nội dung đáng chú ý.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án là đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng GDTC. Lồng ghép việc thực hiện Đề án này với quá trình triển khai Đề án đổi mới chương trình và SGK GD phổ thông. Trong đó, thực hiện mục tiêu, nội dung GD phát triển thể chất cho trẻ em theo hướng tích hợp với các hoạt động GD khác trong chương trình GD mầm non.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học GDTC bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho HS; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gắn với GD đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của HS.

Hoàn thiện chương trình môn học GDTC trong cơ sở GD nghề nghiệp, GD ĐH, bảo đảm hài hòa giữa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho HSSV tự rèn luyện thân thể…

Cùng với nhiệm vụ và giải pháp trên là phát triển hoạt động thể thao trường học. Cụ thể, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của HSSV. Trong đó tăng cường hỗ trợ và có hình thức, phương pháp triển khai phù hợp đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn…

Theo Đề án, giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu 100% cơ sở GD phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, trong đó có ít nhất 50% cơ sở tổ chức dạy bơi cho HS; 50% trường mầm non, 70% cơ sở GD phổ thông, 80% cơ sở GD nghề nghiệp và GD ĐH tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Có ít nhất 80% trường mầm non có sân chơi, phòng học GDTC được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định.
 

Theo Việt Hoa/GD&TĐ


 


.