Bài giải, đề thi môn Anh văn THPT quốc gia 2016

05:07, 02/07/2016
.

Mời bạn đọc xem bài giải, đề thi môn thi Anh văn THPT quốc gia 2016. Nội dung thi về lốc xoáy nhiệt đới, nông nghiệp ở đô thị...Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi khá...rầu vì thấy đề dài, khó. Cũng nhiều thí sinh lại thấy...không sao.


Từ câu 33 đến 42, thí sinh đọc bài luận gồm 4 đoạn văn nhỏ gồm các kiến thức về lốc xoáy nhiệt đới, sau đó chọn thông tin chính xác để điền vào chỗ trống. Từ câu 43 đến 52, thí sinh được yêu cầu điền từ trong đoạn văn nói về mức độ nguy hiểm của chế độ ép cân nhanh. Câu 55 đến 64 yêu cầu thí sinh đọc đoạn văn nói về nông nghiệp ở khu vực đô thị, sau đó cũng chọn thông tin đúng để điền vào chỗ trống (BÌNH MINH)

 

Bài giải, đề thi môn Anh văn THPT quốc gia 2016
 
Bài giải, đề thi môn Anh văn THPT quốc gia 2016
 
Bài giải, đề thi môn Anh văn THPT quốc gia 2016
 
Bài giải, đề thi môn Anh văn THPT quốc gia 2016
 
Bài giải, đề thi môn Anh văn THPT quốc gia 2016
 
Bài giải, đề thi môn Anh văn THPT quốc gia 2016
 
Bài giải, đề thi môn Anh văn THPT quốc gia 2016
 
Bài giải, đề thi môn Anh văn THPT quốc gia 2016
 
 

 

Theo Tuổi trẻ Online

 

 


.