TP. Quảng Ngãi: Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực trẻ

02:05, 10/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ năm 2010 đến nay, TP. Quảng Ngãi đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thu hút các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi về công tác tại các xã, phường. Qua đó đã góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho thành phố.

Thu hút sinh viên về cơ sở

 Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, TP. Quảng Ngãi có thêm 13 đơn vị hành chính cấp xã, phường, nâng tầm một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, phường mới sáp nhập, thành phố còn thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng bổ sung nguồn CBCCVC; đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo chưa đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.
 

"Nhờ thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ, như điều động, luân chuyển, thuyên chuyển; bố trí đúng người, đúng việc, đặc biệt là công tác tuyển dụng mới cán bộ có trình độ chuyên môn cao, nên đội ngũ CB,CCVC của thành phố đã đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, chất lượng phục vụ được nâng lên đáng kể".
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy NGUYỄN TIẾN DŨNG.

Qua rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn cán bộ trẻ. Đồng thời bố trí, sắp xếp lại công tác khác và giải quyết chính sách cho những cán bộ chủ chốt chưa đảm bảo chuẩn theo quy định. Cùng với đó, thành phố đã thực hiện có hiệu quả chủ trương thu hút sinh viên tốt nghiệp các trường đại học chính quy về công tác tại xã, phường. Qua thực hiện Đề án tiếp nhận và hợp đồng sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, đến nay thành phố đã thu hút được 23 sinh viên về công tác. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết: Hầu hết các sinh viên được tiếp nhận về công tác đều phát huy tốt năng lực, chuyên môn. Nhiều người đã được kết nạp vào Đảng, cơ cấu vào cấp ủy, bầu vào các chức danh lãnh đạo xã, phường.

Để góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, trong 4 năm (2013 - 2016), Thành ủy đã điều động, luân chuyển 3 đồng chí từ khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể sang khối Nhà nước và 2 đồng chí từ khối Nhà nước sang khối Đảng, đoàn thể; 2 đồng chí từ cơ sở lên thành phố và 5 đồng chí từ thành phố về nhận công tác cơ sở.

Tạo nguồn từ phát triển giáo dục

Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ chuẩn, có năng lực thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy còn chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, coi đây là một trong những nguồn bổ sung cán bộ cho hệ thống chính trị của thành phố. Do vậy, thời gian qua, thành phố còn tập trung đầu tư cơ sở vật chất để phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến THCS thông qua việc xây dựng trường đạt chuẩn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hiện  nay ngành giáo dục thành phố có hơn 3,1 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong những năm qua, công tác tổ chức cán bộ ở các trường thường xuyên được quan tâm, kịp thời bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đội ngũ cán bộ quản lý các trường. Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng tăng. Nhờ đó, chất lượng quản lý giáo dục ở các trường được nâng lên.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực theo chủ trương của tỉnh, đến nay TP. Quảng Ngãi đã xây dựng được đội ngũ CB,CCVC các cấp từng bước được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn.

X.THIÊN 


.