Ban hành quy định về đào tạo ĐH chất lượng cao

02:07, 23/07/2014
.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học bao gồm: Tiêu chí xác định chương trình đào tạo; điều kiện đào tạo chất lượng cao, thủ tục xác nhận đề án đào tạo chất lượng cao, đình chỉ tuyển sinh chương trình chất lượng cao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


8 tiêu chí xác định chương trình đào tạo ĐH chất lượng cao

Theo quy định này, các tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH bao gồm: Chương trình đào tạo; giảng viên, trợ giảng; cán bộ quản lý và cố vấn học tập; điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; tuyển sinh và tổ chức và quản lý đào tạo.

Cụ thể, chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và phát triển trên nền của chương trình đại trà của cơ sở đào tạo có đủ các điều kiện quy định; có tham khảo chương trình đào tạo nước ngoài.
 

"Yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chất lượng cao phải cao hơn của chương trình đào tạo đại trà".

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chất lượng cao phải cao hơn của chương trình đào tạo đại trà…

Giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên. Riêng giảng viên dạy lý thuyết các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của các nước phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần (đối với các ngành đặc thù)…

Cán bộ quản lý chương trình chất lượng cao phải có đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý liên quan; có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.

Về điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học: Có phòng học riêng cho lớp đào tạo chất lượng cao được trang bị máy tính kết nối mạng internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập; mỗi sinh viên chương trình chất lượng cao có nơi tự học ở trường, được sử dụng mạng internet không dây.

Có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo; đủ các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở thực tập…

Hàng năm, mỗi giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy học phần lý thuyết ngành và chuyên ngành của chương trình chất lượng cao phải có tối thiểu 1 công trình NCKH được công bố hoặc được nghiệm thu có nội dung liên quan đến ngành đào tạo chất lượng cao…

Phương thức tuyển sinh chương trình chất lượng cao do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

Tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao phải đảm bảo thực hiện theo học chế tín chỉ; có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng ngôn ngữ của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc Tiếng Anh…;

Điều kiện được đào tạo chất lượng cao

Điều kiện được đào tạo chất lượng cao là cơ sở đào tạo đã có kinh nghiệm trong đào tạo, NCKH và hợp tác quốc tế.

Cụ thể, có ít nhất 3 khóa sinh viên đại học tốt nghiệp và đã công bố chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại trà. Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định;

Có chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học nước ngoài;

Có hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến chương trình chất lượng cao; có các giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên đến từ tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất;

Trong 5 năm, tính đến thời điểm đề án đào tạo chất lượng cao được hội đồng khoa học và đào tạo thông qua, cơ sở đào tạo phải có ít nhất 5 công trình nghiên cứu có nội dung liên quan đến ngành đào tạo chất lượng cao được nghiệm thu hoặc được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Có chứng nhận cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục hoặc có xác nhận đã đăng kí và đang chờ kiểm định chất lượng giáo dục của một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam hoặc nước ngoài và được Bộ GD&ĐT công nhận.

Điều kiện này được áp dụng kể từ khi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam bắt đầu thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2014.
 

Theo Lập Phương/GD&TĐ


.