18 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non

08:06, 23/06/2014
.

(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa phân bổ 18 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh năm 2014 cho UBND các huyện, thành phố thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giai đoạn 2012- 2015.
 
Cụ thể, phân bổ cho UBND TP. Quảng Ngãi: 6,531 tỷ đồng; Mộ Đức: 1,589 tỷ đồng; Sơn Hà: 1,942 tỷ đồng; Ba Tơ: 1,412 tỷ đồng; Tư Nghĩa: 353 triệu đồng; Đức Phổ: 706 triệu đồng; Nghĩa Hành: 353 triệu đồng; Sơn Tịnh: 1,236 tỷ đồng; Bình Sơn: 706 triệu đồng; Minh Long: 883 triệu đồng; Sơn Tây: 883 triệu đồng; Tây Trà: 530 triệu đồng và Trà Bồng: 880 triệu đồng.
 
 
Trước đó, UBND cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc giảm 10 tỷ đồng trong số 50 tỷ đồng dự kiến bố trí cho dự án xây dựng Trung tâm Chính trị- Hành chính huyện Sơn Tịnh (mới) để tăng cường bố trí cho Đề án xây dựng phòng học mầm non.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
 

.