Báo cáo thực trạng đạo đức lối sống HSSV

09:03, 21/03/2014
.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, các ĐH, trường ĐH, học viện, CĐ, TCCN báo cáo thực trạng đạo đức, lối sống (ĐĐLS) của học sinh, sinh viên (HSSV) và thực trạng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ


Nội dung báo cáo tập trung những biểu hiện tích cực, tiêu cực trong thực trạng đạo đức, lối sống của HSSV; việc ban hành các văn bản hướng dẫn và công tác chỉ đạo; việc bố trí cán bộ và đơn vị làm công tác HSSV, tham mưu và thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống (GDĐĐLS).

Việc lồng ghép các nội dung GDĐĐLS trong các môn học và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh HSSV và các đoàn thể nhằm GDĐĐLS cho HSSV.

Việc tổ chức, hướng dẫn HSSV tham gia các phong trào do ngành Giáo dục và các bộ, ngành liên quan phát động; thực hiện công tác khen thưởng - kỷ luật của trường đối với HSSV; việc bình xét và tôn vinh các tấm gương HSSV xuất sắc, giỏi, nghèo vượt khó tiêu biểu…

Báo cáo cũng yêu cầu đánh giá chất lượng, hiệu quả đạt được; những tác động tích cực đến việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập của HSSV; những hạn chế cần khắc phục (đi sâu phân tích vai trò của nhà trường, gia đình và sự ảnh hưởng của môi trường xã hội, sự tham gia của các đoàn thể). Kinh nghiệm, sáng kiến triển khai công tác GDĐĐLS đạt hiệu quả của nhà trường…

Hạn cuối gửi báo cáo trước ngày 25/3/2014.
 

Theo Lập Phương/GD&TĐ


.