Năm 2014: Giảm chỉ tiêu trường sư phạm

09:12, 18/12/2013
.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các trường yêu cầu tổng hợp kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký tuyển sinh năm 2014.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ


Trong đó ghi rõ, với ngành sư phạm, để đảm bảo cân đối cung cầu nhân lực của ngành và khả năng bố trí ngân sách nhà nước cho đào tạo sư phạm chính quy, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo xác định và đăng ký cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy năm 2014 theo hướng giảm dần để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 

Với chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH, CĐ chính quy, các cơ sở đào tạo phải giải trình rõ năng lực đào tạo nếu năm 2014 tăng từ 5% trở lên so với chỉ tiêu xác định năm 2013.

Đối với các cơ sở đào tạo có đào tạo nhóm ngành y dược, xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược chính quy năm 2014 trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy. Đối với các cơ sở đào tạo y dược có ngành y đa khoa, đề nghị xác định cụ thể chỉ tiêu đào tạo của ngành y đa khoa trong tổng chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Y Dược.

Các cơ sở đào tạo đăng ký chỉ tiêu phải đảm bảo cân đối chỉ tiêu đào tạo với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giảng viên giảng dạy theo chuyên ngành. Với chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học chính quy và cao đẳng chính quy, các cơ sở đào tạo phải giải trình rõ năng lực đào tạo nếu các chỉ tiêu đó trong năm 2014 tăng từ 5% trở lên so với chỉ tiêu xác định năm 2013.

Đối với các cơ sở đào tạo công lập, đề nghị báo cáo và có sự thống nhất của cơ quan chủ quản về kế hoạch đào tạo và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 trước khi gửi tới Bộ GD&ĐT để thông báo chỉ tiêu tuyển sinh.
 

Theo Hiếu Nguyễn/gdtd.vn

 


.