Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT

01:12, 23/12/2011
.

Thay vì cho điểm, kết quả học tập 3 môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục sẽ được đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập theo hai mức đạt và chưa đạt. Học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại yếu thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè...

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
 

 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được ban hành nhằm bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng trong đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh.  Ảnh, gdtd.vn
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được ban hành nhằm bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng trong đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh. Ảnh, gdtd.vn


Môn Giáo dục công dân sẽ được đánh giá học lực bằng hình thức kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập. Cụ thể, đánh giá bằng cho điểm kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với từng chủ đề; đánh giá bằng nhận xét về sự tiến bộ thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

Kết quả nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh không ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, mà được giáo viên môn Giáo dục công dân theo dõi, đánh giá, ghi trong học bạ và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kỳ tham khảo khi xếp loại hạnh kiểm.

Đánh giá, xếp loại học lực các môn học còn lại sẽ được đánh giá bằng cho điểm, thống qua các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ. Trong đó điểm kiểm tra học kỳ tính hệ số 3.

Trong tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học, có thêm điều kiện quy định riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên.

Quy chế cũng hướng dẫn đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học sinh là chính. Học sinh khuyết tật có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục THCS, THPT được đánh giá, xếp loại theo các quy định như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập.

Việc rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại yếu thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, hình thức rèn luyện do hiệu trưởng quy định.

Nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được thông báo đến gia đình, chính quyền, đoàn thể xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi học sinh cư trú. Cuối kỳ nghỉ hè, nếu được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thì giáo viên chủ nhiệm đề nghị hiệu trưởng cho xếp loại lại về hạnh kiểm; nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp

Quy chế cũng quy định trách nhiệm của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng và cán bộ quản lý các cấp quản lý giáo dục trong việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

Quy chế cũng ban hành căn cứ, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS, THPT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012, thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT, Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT.

 

Theo GDTĐ


.