Đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

06:01, 06/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) cùng các cấp, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
[links()]
 
Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Để luật đi vào cuộc sống, trong năm 2022, BĐBP tỉnh phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh mở lớp tập huấn chuyên sâu cấp tỉnh với sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành và cấp huyện. Các đồn biên phòng đã tham mưu cho 5 huyện, thị xã, thành phố có biển tập huấn, phổ biến luật. Có 19/22 xã biên giới biển và huyện Lý Sơn đã tập huấn, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam. Cùng với đó, BĐBP tỉnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể các cấp tổ chức 258 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 9.000 lượt cán bộ các cấp tham gia.
 
Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND TX.Đức Phổ tổ chức tập huấn triển khai Luật Biên phòng Việt Nam trong năm 2022.           Ảnh: PV
Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND TX.Đức Phổ tổ chức tập huấn triển khai Luật Biên phòng Việt Nam trong năm 2022. Ảnh: PV
Ngư dân Nguyễn Thành, ở phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) chia sẻ, sau khi nghe phổ biến về Luật Biên phòng Việt Nam, chúng tôi hiểu hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển, đồng thời biết được vai trò của BĐBP và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia... Theo Đại tá Nguyễn Văn Đạt - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, trước khi Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực, nhiệm vụ biên phòng thường được hiểu là trách nhiệm của lực lượng BĐBP. Khi Luật Biên phòng Việt Nam ra đời đã quy định rõ nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với công tác quan trọng này. Từ các buổi tập huấn, tuyên truyền, các nội dung của luật đã từng bước đi vào cuộc sống. Các cấp, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hiểu rõ về chính sách của Đảng và Nhà nước về biên phòng; nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân...
 
Qua 1 năm phổ biến, thực thi Luật Biên phòng Việt Nam, công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia đã có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các ngành, địa phương đã nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo các nguồn lực cho nhiệm vụ biên phòng và hỗ trợ lực lượng BĐBP nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Sự phối hợp chặt chẽ đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền biên phòng toàn dân trong tình hình mới. 
 
Luật Biên phòng Việt Nam là cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ biên phòng của các cơ quan nhà nước và lực lượng chức năng, là “quy tắc xử sự” của mọi tổ chức, công dân trong xã hội khi tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Luật còn là cơ sở để định hình xây dựng, củng cố thế trận lòng dân và thế trận biên phòng toàn dân. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, góp phần làm cho toàn xã hội nhận thức đầy đủ, thống nhất và thực thi nghiêm túc luật này trong thời gian đến.
 
         X. THIÊN
 
 
 

.