Hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện và công tác chấp hành kỷ luật trong lực lượng vũ trang

08:12, 29/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm huấn luyện và công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật, an toàn quân đội trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022. 
[links()]
 
Năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đạt kết quả khá toàn diện. Nổi bật là, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn người và phương tiện, trang thiết bị. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình; chất lượng huấn luyện có nhiều chuyển biến tích cực; cán bộ, chiến sĩ nắm vững và sử dụng thành thạo các loại vũ khí thiết bị. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả khá, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. 
 
Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tiến hành huấn luyện cho lực lương dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XIII); tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo quy định; huấn luyện chiến sĩ phân đội, chiến sĩ mới; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; tham gia các hội thi do các cấp tổ chức đều đạt kết quả cao...
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế trong công tác huấn luyện, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn. Đồng thời, đề ra những biện pháp, phương hướng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu và chấp hành kỷ luật, pháp luật, an toàn quân đội trong LLVT tỉnh năm 2023.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu, nhất là ý kiến của cơ quan chuyên môn. Để thực hiện tốt trong năm 2023, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023. 
    
Tin, ảnh: HUỲNH HUY                      
 

.