Tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo

08:12, 29/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 29/12, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78 của Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Trong 20 năm qua, NHCSXH đã huy động được nguồn lực lớn để cho vay, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao. Qua đó, giúp hơn 42,8 triệu lượt hộ nghèo, hộ chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống. Tính đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 280 nghìn tỷ đồng, cho gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ chính sách vay.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Trong tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội, dư nợ cho vay các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là gần 100 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,7%, với 2,2 triệu khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay tại huyện nghèo là hơn 30 nghìn tỷ đồng, chiếm 11%, với gần 590 nghìn khách hàng còn dư nợ; dư nợ đối với khách hàng là đồng bào dân tộc thiểu số là hơn 69 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,7% với hơn 1,4 triệu khách hàng còn dư nợ...
 
Thời gian tới, NHCSXH tiếp tục duy trì và phát huy hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù, phù hợp với thực tiễn; không ngừng nâng cao năng lực hoạt động để phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đưa vốn đến người nghèo, hộ chính sách. 
 
Tại Quảng Ngãi, từ 148 tỷ đồng dư nợ khi mới thành lập, với 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao, đến nay trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 25 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt 4.450 tỷ đồng, tăng hơn 4.302 tỷ đồng, tăng gấp 30,1 lần so với khi mới thành lập. Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 700 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại khắp các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo được tiếp cận với chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho hơn 185 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từng giai đoạn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
 
Tin, ảnh: THANH NHỊ
 
 
 

.