Điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả

03:12, 28/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với sự quyết tâm, chủ động, linh hoạt trong điều hành ngân sách, năm 2022, công tác thu, chi ngân sách của tỉnh đã được những kết quả quan trọng, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội. 
[links()]
 
Chủ động, linh hoạt thực hiện tốt nhiệm vụ  
 
Năm 2022, dịch Covid-19 được kiểm soát, tình hình kinh tế của tỉnh trên đà phục hồi và phát triển. Sở Tài chính đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tham mưu cho tỉnh điều hành hoạt động ngân sách đảm bảo đúng quy định, đạt hiệu quả. Năm 2022, dự kiến thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp hơn 22 nghìn tỷ đồng, bằng 204,1% dự toán trung ương giao, tăng 11,265 nghìn tỷ đồng. Nhờ nguồn thu vượt, tỉnh không những đảm bảo cân đối thu, chi năm 2022 mà còn giải quyết dứt điểm tình trạng mất cân đối thu chi của 2 năm 2019, 2020 để lại.
 
Quảng Ngãi luôn quan tâm tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp phát triển sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp và tăng thu ngân sách.  Trong ảnh: Gia công hàng xuất khẩu tại Nhà máy may Vinatex Dung Quất.  ẢNH: THANH NHỊ
Quảng Ngãi luôn quan tâm tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp phát triển sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp và tăng thu ngân sách. Trong ảnh: Gia công hàng xuất khẩu tại Nhà máy may Vinatex Dung Quất. ẢNH: THANH NHỊ
Để đạt kết quả này, Sở Tài chính đã phối hợp rà soát các khoản thu để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc thu đúng, thu đủ và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bù hụt thu trước đó. Tích cực thực hiện hiệu quả quản lý tài sản công thông qua rà soát, sắp xếp, bố trí lại trụ sở hợp lý, tránh lãng phí; đồng thời đưa ra bán đấu giá trụ sở dôi dư, thu ngân sách 115 tỷ đồng. Phê duyệt quyết toán 177 dự án, xuất toán chi sai 8,8 tỷ đồng. Tập trung xây dựng cơ chế chính sách, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 8 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện thủ tục để chấm dứt các dự án đầu tư từ vốn ngân sách do Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; chấm dứt hoạt động quỹ dự trữ tài chính... Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai ứng dụng phần mềm quản lý tiền lương, an sinh xã hội, làm cơ sở để các địa phương xây dựng dự toán chi thường xuyên.
 
Đối với thu ngân sách, trong năm 2022, ngành thuế tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và các đối tượng nộp thuế, tạo thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, bình ổn thị trường xăng dầu. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chống thất thu, tạo sự công bằng trong lĩnh vực  thuế. Trong năm, ngành thuế đã truy thu, xử phạt vi phạm thuế và thu về ngân sách hơn 67 tỷ đồng.
 
Quyết tâm trong năm 2023
 
Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế nói chung, thu ngân sách nói riêng sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Dự báo tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với năm 2022, do nguồn thu từ lọc dầu giảm. Theo đó, kế hoạch tổng thu ngân sách là 23,887 nghìn tỷ đồng, tăng 463 tỷ đồng so với trung ương giao. Trong đó, thu nội địa 1.550 tỷ đồng (giảm 32,6% so với ước thực hiện năm 2022); thu xuất nhập khẩu 8.100 tỷ đồng (bằng 73,6% ước thực hiện năm 2022); thu vay vốn bù đắp bội chi 236,7 tỷ đồng.
 
Một góc khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Ảnh: PV
Một góc khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Ảnh: PV
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 hơn 17,53 nghìn tỷ đồng, tăng 443 tỷ đồng so với trung ương giao. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương 14,48 nghìn tỷ đồng; chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 3.053 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.064 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án 1.924 tỷ đồng; vốn sự nghiệp thực hiện có mục tiêu, nhiệm vụ 65 tỷ đồng.
 
Để thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, đối với thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý thu, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu năm mới 2023. Sở TN&MT, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, đảm bảo hoàn thành dự toán được giao. Các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo đạt và vượt dự toán được giao. Riêng ngành thuế, sẽ tiếp tục hiện đại hóa hoạt động, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, giúp cho doanh nghiệp nộp thuế đơn giản, dễ dàng, chính xác, tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí không đáng có, để tập trung sản xuất, kinh doanh.
 
Đối với chi ngân sách thường xuyên, sẽ tổ chức điều hành theo đúng chế độ, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; công khai, minh bạch sử dụng ngân sách. Các sở, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách được giao tổ chức rà soát, sắp xếp, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; khuyến khích các đơn vị tăng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp để chủ động giảm cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. Đối với chi đầu tư phát triển, các chủ đầu tư phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán, phấn đấu giải ngân 100% vốn được bố trí. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn...
 
 Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, dự báo năm 2023 tỉnh sẽ đối diện với những khó khăn lớn, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, đòi hỏi ngành thuế phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ bây giờ, phải rà soát các chỉ tiêu, chủ động đề ra giải pháp sát hợp, đồng bộ, vừa thu đúng, thu đủ, vừa tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp. Đối với Sở Tài chính, cần bám sát nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, tham mưu cho tỉnh điều hành ngân sách linh hoạt, thông suốt, chặt chẽ, hiệu quả. 
 
Những kết quả đáng mừng 
 
Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 34,167 nghìn tỷ đồng, bằng 177,6% dự toán trung ương giao, tăng 44,7% so với năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt khoảng 23 nghìn tỷ đồng, bằng 198% dự toán trung ương giao và bằng 150,8% so với năm 2021. Thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 11 nghìn tỷ đồng, đạt 146,7% dự toán trung ương giao. 
 
Chi ngân sách địa phương ước đạt trên 16 nghìn tỷ đồng, bằng 129,2% dự toán trung ương giao và bằng 118,5% so với năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 4.249 tỷ đồng, bằng 172,5% dự toán trung ương giao; chi thường xuyên ước đạt 9.509 tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán trung ương giao; chi thực hiện các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu ước đạt 2.315 tỷ đồng, bằng 150% dự toán trung ương giao.
 
THANH NHỊ
 
 
 

.